Inschrijven

Lid worden van de bibliotheek is gratis. Inschrijven doe je met je identiteitskaart aan de balie. Je krijgt dan een bibliotheekpas. Met deze pas kan je boeken en DVD's lenen en een computer gebruiken in onze bibliotheek én in alle Nederlandstalige bibliotheken in Brussel. Wanneer je je bibliotheekpas verliest, kan je een nieuwe pas aanvragen voor 2 euro.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen zich inschrijven als één van de ouders erbij is. Zij kunnen gebruik maken van de jeugdbibliotheek.

Aan wie geen vaste woonplaats in België heeft, vraagt de bibliotheek een waarborgsom van 15 euro. Deze waarborgsom krijg je terug bij het beëindigen van je lidmaatschap en enkel op voorlegging van je betalingsbewijs.

Verhuis je? Dan breng je de bibliotheek op de hoogte. Ook een nieuw e-mailadres of telefoonnummer geef je liefst zo snel mogelijk door aan de bib.

De bib springt voorzichtig om met jouw gegevens. Ze respecteerd de regels van de GDPR van 25 mei 2018.

Voor de nieuwsbrief schrijf je je zelf in via de website. Je kan op elk moment weer uitschrijven indien je dat wenst.

In de bib

In de bibliotheek kan je verschillende zaken doen:

  • Een computer gebruiken
  • WIFI gebruiken
  • Zoeken in de catalogus van de bibliotheek of van de andere Nederlandstalige bibliotheken van Brussel
  • Kranten en tijdschriften lezen
  • Boeken, strips, tijdschriften, DVD's en luisterboeken lenen
  • De medewerkers aanspreken voor hulp, informatie en begeleiding

Lenen

Boeken en DVD's uitlenen is gratis.
Je mag 15 materialen in totaal en  maximum 5 DVD's uitlenen per keer voor een periode van 3 weken.
Lenen kan NIET zonder bibliotheekpas.

Als je een boete hebt, moet je die eerst betalen vooraleer je nieuwe materialen kan uitlenen.

Je mag je bibpas niet aan anderen doorgeven.

Wat je leent, is voor persoonlijk gebruik. Je mag het niet uitlenen aan anderen.

Reserveren

Als boeken of DVD's van de bib die je wil lenen uitgeleend zijn, dan kan je ze gratis reserveren aan de balie. Dat kan ook via de website van de bibliotheek of per e-mail.

Vind je een boek niet in onze bibliotheek? Dan kan je gratis een boek of DVD uit een andere Nederlandstalige bibliotheek aanvragen aan de balie of per e-mail.

De bibliotheek verwittigt je wanneer het beschikbaar is.

Je reservatie of aanvraag vervalt als je het gevraagde boek of de DVD niet afgehaald hebt binnen de 14  dagen nadat je werd verwittigd.

Een computer gebruiken

Om een computer te gebruiken heb je een bibliotheekpas nodig van een Nederlandstalige Brusselse bibliotheek. Je schrijf je hiervoor in aan de balie.

Je kan 45 minuten per dag aan een computer werken. Wie huiswerk maakt of de computer gebruikt voor het werk, krijgt voorrang.

Je kan ook WIFI gebruiken. De code hangt op in de bibliotheek, of je vraagt ze aan één van de medewerkers.

De bibliotheek kan geen toezicht houden op de activiteiten van kinderen op het internet. Het is dus belangrijk dat ouders hun kinderen hierin begeleiden. Illegale activiteiten of het bekijken van aanstootgevende en schokkende beelden is niet toegestaan.

Aan de computer zit je alleen. Het geluid van de computer blijft uit. Als je een koptelefoon bij hebt, dan mag je die gebruiken. Je installeert geen updates/nieuwe spelletjes/software op de computers.

Indien je de apparatuur, software of gegevens van de bibliotheek beschadigt, dan betaal jij de schade.

Opdrachten of taken printen kan in zwart-wit. Je betaalt 0.10 cent per blad.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor het tijdelijk uitvallen van het internet. Ze is niet verantwoordelijk voor schade aan jouw appartuur of bestanden en voor verkeerd ingegeven printopdrachten.

Alleen wie deze regels aanvaardt en respecteert, kan gebruik maken van een computer in de bib.

Te laat?

Breng je je  boeken of DVD’s te laat terug naar de bibliotheek? Dan betaal je een boete. De boetes bedragen 0,05 euro per stuk per dag te laat. Als je de boete niet betaalt,  blokkeren we je bibliotheekpas.  Vanaf 8 dagen te laat stuurt de bibliotheek een boetebrief of e-mail. Deze kost 1 euro (indien aangetekend 8 euro) en die moet jij betalen.

Als je de geleende materialen niet terugbrengt, dan zal de bib de wettelijke middelen gebruiken om het geleende materiaal of een schadevergoeding (terug) te vorderen.

Verlies, diefstal of beschadiging

Zorg goed voor de boeken en DVD’s die je uitleent. Jij bent verantwoordelijk voor wat er met je bibliotheekpas werd geleend.

Bij verlies of beschadiging van een boek of DVD vraagt de bib je om de waarde te betalen.

Vóór je leent, controleer je best of er schade is. Als dat zo is, dan meldt je dat aan de balie.

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur van leners (vb. dvd-speler, computer).

Huisregels

De bibliotheek is een publieke plek waar iedereen in alle rust moet kunnen verblijven. We vragen respect voor andere bezoekers en hun eigendommen.

Er mag rustig gepraat worden maar telefoneren doe je buiten.

Je laat gebruikte materialen, leestafels en toiletten schoon achter.

Indien je bibliotheekmeubilair of toestellen beschadigt,  moet je de schade betalen.

De bibliotheekmedewerkers zijn er om je te helpen. Zij zorgen ervoor dat de bib een fijne plek is voor iedereen. Zij kunnen geen toezicht houden op kinderen die zonder hun ouders in de bib zijn.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen.

In de bibliotheek mag je niet roken, eten of drinken.

Dieren zijn niet toegelaten.  Alleen blindegeleidehonden mogen hun baasjes vergezellen.

Engagement

Indien je niet akkoord gaat met de regels en afspraken in dit reglement, kan je de bibliotheek niet gebruiken. Je ontvangt een exemplaar van het reglement bij de inschrijving.

De bibliotheek kan het bibliotheekreglement altijd aanpassen.

Wie dit reglement niet naleeft of de rustige sfeer verstoort kunnen we uitsluiten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Deze beslissing neemt de bibliothecaris. Het beheersorgaan houdt hier toezicht op.

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Vragen?

De bibmedewerkers helpen je graag verder.