Boek
Nederlands

Wanvuur

Bart Vonck (auteur)

Besprekingen

Bart Vonck is vooral bekend als vertaler van Franse en Spaanse poëzie, maar daarnaast werkt hij ook al lang aan een bescheiden eigen dichterlijk oeuvre. Wanvuur vormt in meer dan één opzicht een tweeluik met het eerder verschenen Schaduwwerk (2006). Vonck gaat als het ware op zoek naar een antwoord op de belangrijkste zijnsvragen: de zin van het leven en de dood, de relatie tussen de mens en de wereld... Dat ambitieuze, aloude programma wordt echter vooral als probleem geanalyseerd; de zekerheden van vroegere tijden zijn verdwenen. Tegelijk echter wil de dichter die vragen niet uit de weg gaan, en al evenmin kiest hij voor een individualistische vraagstelling. De dichterlijke ik is in deze verzen immers niet zo prominent aanwezig, en vrijwel steeds gaat het schuil achter een tweede ('je') of een derde ('hij') persoon.

De lijvige bundel bestaat uit een aantal reeksen, waarin steeds vergelijkbare motieven en echo's optreden. Niet toevallig speelt de symboliek van d…Lees verder
Deze bundel van de Vlaamse dichter en vertaler Bart Vonck (1957) vormt in meer dan een opzicht een tweeluik met zijn voorganger Schaduwwerk (2006*). Ook hier gaat Vonck immers op zoek naar een antwoord op de belangrijkste zijnsvragen: de zin van het leven en de dood, de relatie tussen de mens en de wereld… Dat ambitieuze en aloude programma wordt echter vooral als probleem geanalyseerd. De lijvige bundel bestaat uit een aantal reeksen waarin steeds vergelijkbare motieven en echo’s optreden, zodat de indruk ontstaat van een soort van meerstemmige muzikale compositie. Vooral de taal is daarbij ontregelend: Vonck schrijft een soort prozagedichten die lijken te bestaan uit moeilijk te interpreteren associaties en afzonderlijke indrukken. Daarbij komt nog het barokke taalgebruik, waardoor deze lyriek vaak aan de post-experimentele poëzie doet denken (zie bv. een regel als "Van vogels vliegensvlug in woorden geen geheugen"). De kwetsbaarheid krijgt hier vorm in allerlei symbolen, maar dat l…Lees verder