Wie is wie?

Germana De Bock - bibliothecaris

gdebock@stgilles.irisnet.be

 

Ilse Louwet - verantwoordelijke volwassenenwerking

ilouwet@stgillis.irisnet.be

 

Marijke Loozen - verantwoordelijke jeugdwerking

jeugdbib@stgillis.irisnet.be

 

Sarah Michielsen - verantwoordelijke gevangenisbibliotheek

smichielsen@stgillis.irisnet.be