Partners

De bibliotheek maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden.

Haar structurele en decretale partners zijn De Pianofabriek, de Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden , de Brede School Sint-Gillis en de Cultuurbeleidscoördinator. Dit betekent dat zij samen een cultuurbeleidsplan opmaken en realiseren.

De bib maakt tevens deel uit van BruNO, het netwerk van Nederlandstalige Openbare Bibliotheken in Brussel.  En wordt bovenlokaal ondersteund in haar taken door het Steunpunt Brusselse Bibliotheken, Locus en Bibnet.

Daarnaast werkt ze nauw samen met de Nederlandstalige scholen van Sint-Gillis, namelijk de De Bron, de Sint-Gillisschool en het lokale immersieonderwijs.  

 Andere partners zijn:
- De Lork
- de ‘Groupe Culture de la coordination Sociale’ van het OCMW
- de Franstalige bibliotheek van Sint-Gillis
- La maison du Livre
- BLI:B, de bibliotheek van Vorst
- de Nederlandstalige kinderdagverblijven van Sint-Gillis
- Foyer
- het Huis van het Nederlands.

De bibliotheek is ook een partner in het kader van het Wijkcontract Bosnië en schrijft zich daarin in met een aantal concrete acties, o.m. het realiseren van een groendak op het bibliotheekgebouw.

De bibliotheek staat open voor andere samenwerkingsverbanden en partnerschappen.